دانلود پاورپوینت سقف کرومیت-تیرچه بلوک -50 اسلاید

دانلود پاورپوینت سقف کرومیت-تیرچه بلوک -50 اسلاید

دانلود پاورپوینت سقف کرومیت-تیرچه بلوک  -50 اسلاید

 

 

 

 

 

 

•اولین خصوصیتی از که یک سقف انتظار داریم، مقاومت و پایداری آن در برابر نیروی وزن خود و وزن بارهایی است که باید تحمل کند بار برف از عمده نیروهایی است که سقف باید در برابر آن مقاومت کند.اینجا هم مشاهده کنید