پاورپوینت درباره تحقیق کلاسی با موضوع اهمیت و نقش جنگل ها - 9 اسلاید

پاورپوینت درباره تحقیق کلاسی با موضوع اهمیت و نقش جنگل ها - 9 اسلاید

پاورپوینت درباره تحقیق کلاسی با موضوع اهمیت و نقش جنگل ها - 9 اسلاید

پاورپوینت درباره تحقیق کلاسی با موضوع اهمیت و نقش جنگل ها

پاورپوینت درباره تحقیق کلاسی با موضوع اهمیت و نقش جنگل ها

پاورپوینت درباره تحقیق کلاسی با موضوع اهمیت و نقش جنگل ها

پول شما و زندگی شما

http://iranppt.sellfile.ir/

پراکندگی و انواع جنگل ها و مراتع در ایران

به سبب نا منظم بودن و کمی بارش در بخش های وسیعی از کشور ما رویش درخت با دشواری همراه است و به دلیل گسترش ایران در عرض های جغرافیایی مختلف و تنوع ناهمواری ها تنوع گونه های درختی در ایران زیاد است .

انواع جنگل ها: پاورپوینت درباره تحقیق کلاسی با موضوع اهمیت و نقش جنگل ها
جنگل هیرکانی( کناره های دریای خزر)
به سبب بارش زیاد و اعتدال هوا و خاک مساعد در کرانه های دریای خزر
و دامنه های شمالی البرز روییده اند . بیش از نیمی از درختان این جنگل ها
راش و ممرز است . این جنگل ها از نظر تجارتی، صنعتی، تفریحی،گردشگری
و زیستی اهمیت دارند.
جنگل های حرا: پاورپوینت درباره تحقیق کلاسی با موضوع اهمیت و نقش جنگل ها
در سواحل کم عمق خلیج فارس در محدوده ی بندر عباس
و جزیره ی قشم حرا قرار دارند. این جنگل ها در هنگام مد تا
نیمه زیر آب میروند و در هنگام جزر سر از آب بیرون می آورند
پو از آب شور دریا تغذیه می کنند و ازنظر داروسازی و تغذیه ی دام ها اهمیت زیادی دارند.
مرتع چیست؟؟؟ پاورپوینت درباره تحقیق کلاسی با موضوع اهمیت و نقش جنگل ها
مرتع یا چراگاه زمینی اعم از کوه ف دامنه یا زمین مسطح
که در فصل چرا دارای پوشش گیاهی خودرو است ودام میتواند
مدتی در آنجا چرا کند. اهمیت مراتع: جلوگیری از فرسایش خاک
تأمین علوفه مورد نیاز دام،تولید محصولات صنعتی و دارویی،
تأمین غذا و زیستگاه جانوران
جنگل های نواحی نیمه مرطوب:
این جنگل ها در شمال غرب ایران که شامل حوضه ی رود ارس
است روییده اند.این جنگل ها عمدتا مخلوطی از درختان بلوط
و راش سفید تشکیل شده اند و شبیه جنگل های کوهستانی
نواحی خزر است.


جنگل های نیمه خشک:
جامعه ی جنگلی بلوط ایران وسیع ترین پوشش گیاهی مغرب
و جنوب غربی ایران است. این جنگل ها از نظر تجاری اهمیت
زیادی ندارند اما از نظر حفظ خاک و آب های جاری و اعتدال
هوا و گذران اوقات فراغت و گردشگری نقش مهمی دارند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت درباره تحقیق کلاسی با موضوع اهمیت و نقش جنگل ها است

برای دانلود کل پاورپوینت درباره تحقیق کلاسی با موضوع اهمیت و نقش جنگل ها از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید